קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

יתרונות הגיל הרך בקיבוץ געש

13/02/2019

עקרונות חינוכיים – מערכת הגיל הרך קיבוץ געש

מערכת הגיל הרך מונה שש יחידות חינוכיות – ואחראית לכל הילדים בגיל הרך מלידתם ועד המעבר לבית הספר. יחידות הגיל מבוססות על שנתוני הגיל. בראש כל יחידה חינוכית עומדת גננת, ולצדה שתיים או שלוש חברות צוות בהתאם למספר הילדים.

המערכת מקיימת יום לימודים ארוך בכול יחידות הגיל ולאורך כל השנה, כולל חגים ומועדים.  ילדים עוברים כשנתון כך שההורים יודעים מתי הילדים עוברים ועם מי, ולאיזו יחידה. הם רואים את כל המסלול לפניהם. כל צוות על פי יחידת הגיל מכיר את מאפייני השנתון.

את המערכת החינוכית מנחים מספר עקרונות: – העקרון הפסיכולוגי התפתחותי, האקולוגי והמערכתי. כשאנו מתייחסים לתוכן/סוגיה אנחנו לוקחים בחשבון את כול העקרונות: הפסיכולוגי התפתחותי- באיזה שלב התפתחותי הילד נמצא- ועל פי זה בונים משימות התפתחותיות. האקולוגי ושייכות לקהילה – אקולוגיה בתחום החינוכי היא התפיסה כי על המערכת החינוך להתחבר אל הסביבה הפיזית, האנושית והתרבותית האותנטית של הילדים. דרך הטיול היומי טווה הגננת את הקשר עם העולם הסובב את הילדים.  המערכתי – גישה מערכתית מבוססת על ראיית כל יחידה כחלק ממערכת רחבה יותר.

עבודה עם הורים: ההתייחסות להורים באה לידי ביטוי בתוכנית העבודה שלנו. הפגישות כוללות מפגשים פרטניים וקבוצתיים עם ההורים לאורך כל השנה. 

הגננות נפגשות כל שבועיים שלושה . הפגישות עוסקות בבניית תכניות העבודה ובגיבושם. את הפגישות אנחנו מנחות ומנהלות.

הטיול: חומרי הלמידה בתוכנית החינוכית בגן שאובים וניזונים מהסביבה הפיזית והאנושית של הקהילה ומתכניה התרבותיים. ביציאה לטיול פוגשים הילדים את הסביבה הזאת. הטיול מגרה את ארבעת תחומי ההתפתחות : מוטורי, רגשי, חברתי ושכלי. מוטורי – בשטחים פתוחים אפשר לרוץ, לטפס וכו'. רגשי – אפשר לחוש את הטבע המשתנה, הם עוברים באתרים שמזכירים להם סיטואציות משפחתיות. מבחינה קוגניטיבית – מאפשר לעקוב אחר תהליכים של בנייה של צמיחה וכו'.

חווית הטיול אינה מסתיימת עם החזרה לגן. היא ממשיכה להזין את פעילות הילדים בגן ומחוצה לו בארגז החול ובחצר: הילדים מביאים לגן ולחצר דברים שמצאו בטיול, וחלקם מוצגים בפינה מיוחדת לכך. חוויות הטיול עולות בשיחה ספונטנית ובמשחק הסוציו דרמטי. במפגש משוחחים על הטיול , לעיתים מתעדים בכתב, ובצילום ומשתפים את ההורים בחוויה.

"טיול פנים": "טיול פנים" הוא פעילות שמתרחשת כאשר אנשים ואירועים מהסביבה נכנסים לתוך הגן, הצורה מתוכננת ולא מתוכננת. תפקידה של הגננת ללמוד לגלות עיסוקים ומקצועות מעניינים של אנשים שסובבים את הגן. אנשים אלה מגיעים לתוך הגן ומספרים לילדים על עבודתם. "טיול הפנים" הוא מפגש מעורר סקרנות ולמידה. טיול הפנים מאפשר להכניס לגן את הסביבה שבה חיים ילדי החוץ שנמצאים ומתחנכים בגנים.

חצר גרוטאות: החצר משמשת כהרחבה לגן וכחוליה מקשרת בינו לבין סביבת הקהילה. זה מתבטא בין היתר בחפצים הממלאים אותה. חפצים ש"אבד עליהם הכלח" אצל המבוגרים.   מטרתה העיקרית של החצר לאפשר לילדים התנסות  חופשית במגוון רחב של פעילויות (טיפוס , בנייה, משחק סוציו דרמטי וכו').

 

  

בתי הילדים:

1.  בית תינוקות: שנת החיים הראשונה. גננת בית התינוקות היא קטי רובינסקי. צוות הגן מקבע לפי מספר התינוקות הנקלטים באותה שנה.

2.  פעוטון – "עפרוני" שנת החיים השנייה. צוות הגן : גננת ושלוש מטפלות. גננת הגן רבקה קומורוב .

3.  גנון/פעוטון צעיר –"חוחית" שנת החיים השלישית. צוות הגן: גננת ושלוש מטפלות.  גננת הגן גליה פנצינר .

4.  גן צעיר –"ברוש" שנת החיים הרביעית. גננת הגן: הדר נגרי.

5.  גן בוגר –"נרקיס" שנת החיים החמישית והשישית. צוות הגן: גננת ושלוש מטפלות. גננת הגן דפנה קמחי.

6.  גן בוגר –"חצב" שנת החיים החמישית והשישית. צוות הגן: גננת ושלוש מטפלות. גננת הגן: גלי שקד.

לשמחתנו הרבה זכינו בבנות הנעורים של הקיבוץ. הן איכותיות ומעולות שנותנות לנו מענה ועזרה בלתי רגילה בחופשים ובמהלך השנה.

 

 

בברכה

ענת דותן

מנהלת גני הילדים

קיבוץ געש

 

 

 

 

חסר רכיב