קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

כיתות רב גיליות – תמונת מחקר

10/02/2019

גודלד ואנדרסון חקרו כיתות ובתי ספר מדורגים ובלתי מדורגים כבר בשנות ה- 50 והוציאו את ספרם "בית הספר הבלתי מדורג" במהדורה מתוקנת בשנות ה- 60 (גודלד ואנדרסון, 1976). מחקריהם הם עמודי התווך של המחקרים העוסקים בתחום. אחריהם חקרו את הנושא עוד רבים ופריחה מיוחדת נודעה לו בשנות ה- 60 של המאה ה- 20 באמריקה, כאשר נראה היה שמסגרות החינוך הישנות אינן עונות על הצרכים החברתיים, הקוגניטיביים והערכיים של העידן החדש. גם בשנות ה- 80 נערכו מחקרים רבים בתחום ובשנות ה- 90 פרסם סיימון וינמן ((Veennman מחקר סוקר כמותי שביסס את ההכרה ההולכת ומתחזקת אצל העוסקים בתחום, שלכיתות רב גיליות יתרונות, בעיקר חברתיים ורגשיים, אך גם קוגניטיביים (Veenman,1995). מסוף שנות התשעים ועד היום, ממשיכים חוקרים שונים במקומות שונים בעולם לחקור כיתות ובתי ספר רב גיליים ובארצות הברית, מדינות כמו קנטקי ואורגון הכריזו על כל בתי הספר היסודיים שלהם כעל בתי ספר בעלי כיתות רב גיליות. למרות האטה מסוימת בשנים האחרונות במעבר לכיתות כאלה, החוקרים ממשיכים למצוא עדויות להתאמת המסגרת הרב גילית לתיאוריות הלמידה והחשיבה העדכניות ולתמורות החברתיות והטכנולוגיות המתרחשות בעידן הנוכחי (Harmon, Aina, 2001, 2001, ,Kasten 1998, Mcclellan&Kinsey, 1999, Miller, 1999 , Moen, ,1999  Pardini, 2005( . וינמן מזהיר מבלבול בין מושגים ככיתות בלתי מדורגות וכיתות רב גיליות ומגדיר את ההבדלים ביניהן כך שבית הספר הבלתי מדורג או הכיתות הבלתי מדורגות (nongraded/multigraded school/class) נוצרו מסיבות כלכליות וארגוניות באזורים כפריים שבהם מספר הילדים מועט. שם היה צורך לקבץ את כל הילדים, בני הגילאים השונים, ביחד ולהעסיק צוותי הוראה (לעיתים מורה אחד בלבד) שילמדו את כולם במסגרת כיתתית משותפת ויתאימו תכנים וחומרי למידה לכל תלמיד ע"פ צרכיו. הכיתות הרב גיליות (multiage classes) נוצרו בכוונה תחילה בכדי לקבץ ילדים מגילאים שונים בכיתה אחת וכך ליצור מבנה ארגוני המזמן ביחד לומדים בעלי מגוון טווחי התפתחות. ארגון כזה מצריך ניהול כיתה אחר ואסטרטגיות הוראה למידה כאלה המאפשרות גמישות ולמידה מעמיתים (גודלד ואנדרסון, 1976,Veenman, 1995  ,Gaustad, 1992 ). במקרה שלנו אנו עוסקים בכיתות רב גיליות שנבנו כך בכדי ליצור סביבת למידה הטרוגנית יותר, עשירה ומגוונת ואקלים חברתי המדמה אוירה של משפחה ובית.

מחקרים רבים בדקו ומצאו השפעה חיובית של הכיתה הרב גילית על ההיבטים הרגשיים והחברתיים של התלמידים. המגוון והשוני מקטינים תחרות, מפחיתים תוקפנות, מעלים את הביטחון העצמי, מעודדים אכפתיות, הדדיות ותמיכה, מעצימים את תחושת הבית ובונים קשרים טובים יותר בין מורים תלמידים והורים. כיתה כזו מעודדת סיוע, עזרה, קבלת השונה, המשכיות, יציבות וגישה חיובית כלפי בית הספר (McClellan&Kinsey, 1999, Harmon, 2001). הדינאמיות של המבנה הרב גילי מזמן לילדים מגוון התנסויות ותפקידים בשלבי ההתחנכות וההתפתחות שלהם (צעיר, בינוני, בוגר). התנסות בלקיחת תפקידים ואחריות מעצבים את ההתנהגות והאישיות ותורמים ליצירת אדם ואזרח חיובי ואכפתי (Elder, 1996, Kasten, 1998, Kinsey, 2001, Moen, 1999).

לא כל המחקרים מראים על הבדלים בהישגים הקוגניטיביים לטובת הכיתות הרב גיליות (Kinsey, 2001, Gorrel, 1998). קיים קושי למצוא נתונים מהימנים על היתרונות הקוגניטיביים הטמונים בתוכניות לימודים רב גיליות משום הגיוון הרב בתוכניות כאלה ומטרותיהן. למרות זאת קיימים מחקרים המעידים על יתרון בכיתות הרב גיליות גם בתחום הקוגניטיבי (גודלד ואנדרסון, 1976, 1990, &Zuchermaglio ‎Pontecorvo).

 

חסר רכיב