קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

אסטרטגיות הוראה – למידה

08/02/2019

קיימות אסטרטגיות הוראה רבות המתאימות לכיתות ההטרוגניות ומותאמות גם לכיתות הרב גיליות. בכדי שתתרחש למידה במובן הפשוט ביותר של המילה, צריך שיתקיימו ארבעה תנאים: המידע יהיה בהיר ומובן לילדים, התרגול שלו יהיה עתיר חשיבה ומשמעותי, הילד יקבל משוב על ביצועיו והישגיו (שעל פיו יתוכנן המשך תהליך הלמידה שלו) והלמידה תלווה בהנעה פנימית וחיצונית (פרקינס, 1998).

בכיתה הרב גילית תפירת המשימות הלימודיות לכל תלמיד היא המשימה המרכזית של המורה והמבנה הרב גילי מחייב, בהגדרה,  הוראה דיפרנציאלית. הוראה דידקטית ובהירה, הוראה סוקראטית (כזו המתחילה משאלה, סוגיה ו/או בעיה ומאפשרת חשיבה מסתעפת ו

 

חקר) ואימון משמעותי הן השיטות הבדוקות והיעילות להוראה איכותית. השתמעות חשובה לתיאוריות הלמידה הקונסטרוקטוביסטיות ולרעיון הדיסונאנס הקוגניטיבי ועימות הילד עם רמת חשיבה גבוהה במקצת משלו טמון, בנוסף לשיטות הבדוקות הנ"ל, בפיתוח אסטרטגיות הוראה למידה שיטפחו אינטראקציות חברתיות בין הילדים ובין הילדים למורים. ככלל, רובה של הלמידה תתרחש בקבוצות קטנות, וחלקה האחר בלמידה עצמית ובמליאות משותפות לדיונים קצרים והצגים של ילדים (פרקינס, 1998Gaustad, 1996, Johnson, 1998, Katz, 1996, Stone,1994 ,). 

מגוון אסטרטגיות הלמידה השיתופית (cooperative learning) פותחו כבר לפני עשרות שנים, כאשר התבססו ההבנות על תיאוריות הלמידה הקונסטרוקטוביסטיות ועל השונות וההטרוגניות הקיימות בכל כיתה, גם זו החד גילית. מחקרים רבים הוכיחו את יעילותן של אסטרטגיות הלמידה-הוראה הללו, ואת היתרונות הרבים, הלימודיים אך גם החברתיים, המוסריים והרגשיים הקיימים בהן (Gaustad, 1995, Johnson & Johnson & Miller, 1999, Stanne, 2000).

כל האפשרויות להוראה והעברת מידע יתרחשו בכיתות הרב גיליות: מורה מלמד, ילד מלמד, שיח מורה - תלמידים, שיח תלמידים - תלמידים. מבחינת המורים האסטרטגיה החשובה ביותר העומדת לרשותם היא פיתוח נורמות חברתיות בכיתה שיטפחו שאילת שאלות, דיאלוג ושיח - במקום מונולוג או שליטה מוחלטת של המורה (Kasten, 1998, Miller, 1999). הבחירה באסטרטגית ההוראה הינה תלוית תוכן ותלוית הקשר והכרות עם הילדים. למידה שיתופית במגוון דרכים, חונכות אישית, למידה בדרך של חשיבה ביקורתית ופתרון בעיות, מרכזי לימוד, יוזמות ופרויקטים, מעגלי חקר – כל אלה פעילויות המאפשרות עשייה במגוון רמות של חשיבה והתפתחות או מאפשרות מטלות המחולקות למדרג של טווחי התפתחות (Davenport, 1998, Glaser,2000, Katz, 1996). דרכי הערכה חלופיות ומגוונות כגון פורטפוליו, מחוונים, הערכה דיאלוגית והערכת עמיתים – נפוצות ומומלצות בכיתה הרב גילית (Rhem 1998, Stone, 1996). קיימים מספר כלי הערכה האפקטיביים במיוחד בכיתה כזו: הערכה עצמית שבה המורה והתלמידים מקיימים שיח ודיאלוג על עבודתו של התלמיד ומכוונים במשותף את המשך העבודה, כאשר צעירים יותר מקשיבים לשיח ההערכה הזה ולומדים ממנו, הערכת עמיתים שבה התלמידים מזהים קריטריונים להערכה ומעריכים את עבודת חבריהם ע"פ קריטריונים אלה והערכה דיאלוגית – עיצוב משותף של משימה לימודית הכוללת הערכה מעצבת (Lester, 2005).

 

חסר רכיב