קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

משולחן מנהל קהילה/ מאת ראובן אוגורק

04/03/2019

הפעם ארצה לספר לכם על גוף חדש שהקמנו לפני כשבועיים הקרוי הנהלת הקהילה.

אני יודע שלפני כמה  שנים הגוף הזה היה קיים בגעש אך משום מה החליטו לוותר עליו. לפי דעתי היינו חייבים להקים אותו מחדש כדי למלא את הפונקציות שעליהם אספר לכם בהמשך.

הנהלת הקהילה אמורה להיות גוף תפעולי המטפל בעניינים השוטפים של הקהילה ומיישם את המדיניות שמובילה המזכירות ואסיפת הקיבוץ.  הנהלת הקהילה חייבת להיות גוף  מנהלתי שרואה בקהילת געש מערכת אחת בה מתקיימים ביחד תחומים וענפים רבים המקיימים ביניהם יחסי גומלין, ושביניהם מתקיימים ממשקים רבים.

בין תפקידיה הרבים ניתן לומר שהמרכזי יהיה ביצוע מעקב, פיקוח ובקרה על התוכניות השנתיות בתחומי החיים הקהילתיים. לרבות: תשתיות, דיור, חינוך, בריאות, רווחה, תרבות, סיעוד, נוי וכד'. מדי שנה, יהיה על הנהלת הקהילה לגבש הצעה ותכנית ולהעביר אותן לאישור המזכירות ולאסיפת קיבוץ. על הנהלת הקהילה תהיה מוטלת האחריות לבנות יעדים ומטרות שנתיים המקדמים תהליכים קהילתיים ולטפל בנושאי פרט בתחומים הנ"ל, (אם מדובר בנושא עקרוני מעבירים למזכירות) ולנסות לטפל בסכסוכי שכנים בתחומים שנוצרו (אם לא יתאפשר, אז להעביר לגופים אחרים). לבצע מעקב על ביצוע החלטות ועד ההנהלה של הקיבוץ ושיחת הקיבוץ בכל נושאי הקהילה שעליהם התחומים והענפים השונים אחראים.

תפקידים נוספים של הנהלת הקהילה יהיו: אחריות על שימור פני המחנה וקיום דיונים והחלטות על נושאים ותחומים שוטפים המתקיימים בקהילה.

בנוסף, יהיה עלינו לספק לחברים מערך של שירותים, תוך שאיפה מתמדת להתעלות ולשפר את איכותו של אותו מערך.  בתחום השירותים השאיפה לבנות אמנת שירות לחבר שבה יפורטו מגוון השירותים שאנו מספקים לחברים עם הסברים מפורטים על שעות הפעילות, שעות קבלה לחברים, מהן העלויות והמחירים של הענף או התחום ועוד דברים נוספים. על הנהלת הקהילה תוטל המשימה שמעבר לבניית האמנה, לפרסם את האמנה בין ציבור החברים, לקיים דיונים על טיבה, ולבסוף להפעילה.

הנהלת הקהילה תתכנס בהתאם לצורך אך לפחות פעם בשבועיים ותהיה כפופה ישירות למזכירות הקיבוץ.

הנהלת הקהילה תכלול שישה חברי קהילה ממלאי תפקידי ניהול בתחומי ו/או ענפי הקהילה.

נציג ציבור אחד ומנהל/ת הקהילה (סה"כ 8 איש ואישה): 1- מנהל תשתיות, 2- רכז ועדת בריאות, 3 – רכז ועדת רווחה, 4 - יו"ר מנהלת חינוך, 5 - מנהל הכולבו,  6-  רכזות ועדת תרבות, 6 – ריכוז ועדת צעירים (אם תקום וועדה). מנהל הקהילה ונציג הציבור בהנהלת הקהילה ייבחרו לתקופת כהונה של שלוש שנים ע"י המזכירות.

אני יכול ספר לכם שכבר קיימנו שתי ישיבות עבודה שהיו ממש מעניינות וענייניות.

זה הכל בינתיים שיהיה לכם שבוע טוב.


תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב