קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

תערוכת צמחים לט"ו בשבט בכניסה לכל-בו

12/02/2017
תערוכת צמחים בכניסה לכל-בו
מסורת של חוה פאוסט ז"ל
שהחזיר השנה גיא פילס בעזרתם של: 
עירית פאוסט
עמיר פז
ספי תירוש
אמיר סקיבה 
גלעד קסטין
חסר רכיב