קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

ביקור מטה התנועה הקיבוצית בגעש

28/05/2018
הבוקר ארחנו את מטה התנועה הקיבוצית - המזכ"ל ניר מאיר בליווי מנהלי האגפים והמטה.
חברי ההנהלה והצוות הניהולי הציגו מידע עדכני על הקיבוץ - המבנה הארגוני, תאגידי געש, ענפי השרות ופעילויות הקהילה, עם התמקדות בחינוך הקיבוצי האיכותי שלנו בגעש.
הועלו סוגיות שונות ואתגרים עכשוויים בתחומים בהם אנו עוסקים ביום יום ובצוות ההיגוי - שיוך, בניה וקליטה.
בתום המפגש המשיך המטה לסיור בותיקון ובביה"ס אדם וסביבה.
מצ"ב מכתה התודה שקיבלנו מהתנועה.
חסר רכיב