קיבוץ געש
קיבוץ געש

ערב ראש השנה

מועד התחלה: יום ראשון , 09/09/2018 , 18:45
מועד סיום: יום ראשון , 09/09/2018 , 21:00
מקום האירוע: הדשא המרכזי