קיבוץ געש
קיבוץ געש

בתים מדליקים

מועד התחלה: יום רביעי , 05/12/2018 , 20:30
מועד סיום: יום רביעי , 05/12/2018 , 22:00
מקום האירוע: בתים ברחבי המועצה