קיבוץ געש
קיבוץ געש

בתים מדליקים

מועד התחלה: יום חמישי , 06/12/2018 , 17:00
מועד סיום: יום חמישי , 06/12/2018 , 20:00
מקום האירוע: בתים ברחבי המועצה