קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

הפסקת חשמל נידחת ל- 2/1/19

02/12/2018

 

תיבת טקסט: נדחה ל 2 בינוארלמחרת, הפסקת חשמל בכל הקיבוץ.

הפסקת החשמל נידחת לתאריך 2/1/19

 בברכה,

יגאל להב


חסר רכיב