קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

הודעה לציבור בנושא מנהל תשתיות

27/12/2018
27.12.2018
הודעה לציבור
בהמשך להליך איתור מנהל תשתיות אנחנו מודיעים שדיויד כהן קיבל עליו את התפקיד.
דיויד מתחיל את עבודתו ב 01.01.2019 בהליך חפיפה עם בעלי התפקידים הרלוונטיים.
הודעה על אופן ההתקשרות, שעות קבלת קהל ונושאים נוספים יפורסמו בהמשך.
מאחלים לדיויד בהצלחה !
ראובן אוגורק אוריאל אבני
מנהל קהילה מנהל עסקי
חסר רכיב