קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

הודעה לחברים בנושא הבקשה להציע הצעות לניהול משאבי אנוש

10/01/2019
‏יום חמישי 10 ינואר 2019
הודעה לחברים בנושא הבקשה להציע הצעות לניהול משאבי אנוש
1. בהמשך לבקשה להציע הצעות שפורסמה, צוות האיתור לניהול משאבי אנוש הוא אוריאל אבני, ראובן אוגורק, ירון אופמן וגילי רבין.
2. בתיאום עם חיים יוגב סוכם, שחיים לא יהיה חלק מצוות שמחליט על מחליפו.
3. קורות חיים יש להפנות לאוריאל אבני בדואר אלקטרוני : uriel@gaash.com או לראובן אוגורק : m.kehila@gaash.com
אוריאל אבני – מנהל עסקי.
חסר רכיב