קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

הקשר היסטורי ללמידה רב גילית

12/02/2019

בראשית המאה ה- 19 היו עדיין רוב בתי הספר בלתי מדורגים, קטנים ומיועדים למיעוט קטן באוכלוסייה. באזורים הכפריים היו בתי הספר קטנים ומאוכלסים בתלמידים מכל הגילאים. ההוראה התנהלה על בסיס אינדיווידואלי ובקבוצות קטנות. הלמידה הרב גילית נבעה מהכרח ומצורך ולא מתיאוריה חינוכית מגובשת. התנועה להפיכת בתי הספר למדורגי גיל קיבלה תאוצה כתוצאה מעידן המהפכה התעשייתית והפיכת בתי המלאכה לבתי חרושת בעלי קווי ייצור המוניים. תחושת המסוגלות האנושית לקדמה, תהליכי העיור, הצמיחה הכלכלית והתעוררות תנועות הפועלים היו בסיס נוח ליצירת רקע חברתי הקורא לחינוך לכל. לקראת אמצע המאה ה-19 קלטו בתי הספר כמויות הולכות וגדלות של ילדים וקיבוצם לקבוצות מדורגות גיל היה כלי ארגוני יעיל וחסכוני לטיפול כולל ואחיד בכולם. בית הספר בעל המבנה היחיד שקלט לתוכו תלמידים מכל הגילאים נעלם מהשטח ובמקומו הופיע בית ספר המחולק לכיתות, משרד מנהל, חדרי מורים ואולם גדול לאירועים. מארגון חסר כל שיטה וסדר הפכו בתי הספר במהרה לארגונים מסודרים ומאורגנים וספרי לימוד לכל גיל וגיל החלו לצוץ חדשות לבקרים, מציעים מטרות למידה אחידות לכל התלמידים בני אותו גיל המקובצים בכיתה אחת (גודלד ואנדרסון, 1976,, Ward, 2001  Moen 1999).

כמעט מייד החלו להישמע גם קולות הביקורת שיצאו נגד המבנה החדש והמדורג.  אנשי חינוך, ובראשם ג'ון דיואי, התריעו על הזנחת צרכים אישיים וחברתיים ועל שעבוד הפרט לחברה וקראו להשקפה הוליסטית הרואה את הילד והאדם כישות רבת פנים, ייחודית ומורכבת. בנוסף, תיאורית למידה חדשה, קונסטרוקטוביסטית, קראה לארגון מחדש של התכנים הלימודיים ולפיתוח חשיבה חקרנית, יצירתית ואקטיבית, כדי לממש את מטרות החינוך. ההשקפות החדשות-ישנות על חינוך חובה היה עליהן להביא גם לבחינת צורות מבנה אלטרנטיביות למבנה המדורג, שיתכן ותהיה בהן הלימה טובה יותר לתיאוריות החדשות על הלמידה (גודלד ואנדרסון, 1976Aina, 2001, Gaustad, 1995, Moen, 2001 ,).


חסר רכיב