קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

ראובן אוגורק

09/02/2019

חברי געש שלום

ברצוני להסביר איך יתבצע המשך תהליך קבלת היתרי בניה, וקצת רקע על ההחלטות שהובילו את המזכירות לנקוט עמדה בנושא הבניה הפרטית בגעש ולהבטיח שכל הבניה בקיבוץ געש תיעשה רק לאחר שהחבר הבונה יקבל את האישורים המתאימים מהרשויות.

בשנת 2017 פורסם תיקון מס' 116 לחוק התכנון והבניה, אשר עניינו אכיפה, פיקוח ועונשין בתחום עבירות תכנון ובניה.  מטרת התיקון היא לחזק את יכולת האכיפה של הוועדות המקומיות, לעדכן ולייעל את הכלים העומדים לרשותם לסילוק בניה בלתי חוקית ולהחמיר את הענישה והסנקציות שניתן להטיל בעבירות בניה.

בין היתר נקבעו שם הדברים הבאים:

·    על נושא משרה בתאגיד "לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות...בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו".

·    נושא משרה חייב להוכיח כי עשה כל שניתן להבטחת שמירת הוראות החוק (להבדיל מהדרישה כיום להוכיח כי הוא נקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת שמירת הוראות החוק). הטענה כי העבירה בוצעה שלא בידיעת נושא המשרה לא תהווה טענת הגנה.

בהתייחס לתיקון חוק התכנון והבניה, מזכירות קיבוץ געש החליטה בישיבה שהתקיימה ב-30.04.2018 להמשיך לטפל בכך, שכל הבניה המתבצעת בקיבוץ תיעשה אך ורק לפי החוק, מכיוון שההשלכות/הסכנות שרובצות על הקיבוץ במידה שהחוק יופר יהיו חמורות ביותר.  

הקיבוץ עומד בתוקף סמכותו על כך שלא תהיה בקיבוץ בניה ללא היתרים כפי שנדרש בחוק התכנון והבניה. לכן הוחלט שהקיבוץ יבצע את הסדרת ההיתרים בשני שלבים:

שלב א': כל מי שגר בבית ובוצעו בו עבודות בניה ואין לו היתר יצטרך להסדיר את ההיתר. הקיבוץ יהיה אחראי על ההיתרים של הבתים אשר הקיבוץ בנה. התשלום על ההיתרים ייעשה על חשבון הקיבוץ.

שלב ב': כל מי שבנה בניה פרטית ללא היתר יצטרך להסדיר את השגת ההיתר בסיוע פעיל של הקיבוץ אך על חשבונו הפרטי של החבר (על פי תקנון בניה פרטית, 2008). 

 

הוחלט שהקיבוץ יבצע את כל השלבים הנדרשים בתהליך הסדרת ההיתרים. כדי לבצע את שלב ב' של הפרויקט בצורה מיטבית נעשות הפעולות הבאות:

 

1-     מודדים מדדו שלושה פרמטרים, טופוגרפיה להוצאת תיקי מידע, מדידות פנים וחזיתות להזנת הבקשות (גרמושקות) למערכת המקוונת (רב הבתים כבר נמדדו).  

2-     המודדים ימשיכו לבצע את המדידות על פי הנחייה של האדריכל ושל רלף - ככל הנראה תהליך זה יסתיים תוך חודש.

3-     בנוסף ימשיכו עם המדידות של הביובים ע"י מודדים אחרים ותוכנית הבינוי תושלם כולה מקסימום תוך חודש.

4-     במקביל ייפגשו האדריכלים ורלף עם כל דייר להסבר, תיאום ציפיות והערכת עלויות קבלת ההיתר.

5-     במקביל הדיירים יחויבו לקבל אישור של ועדת תכנון על תוספת הבניה לפי נוהל בניה פרטית, כתנאי להמשך התהליך.

6-     ברגע שנסיים את מדידות הפנים והחזיתות ותוכנית הבינוי תושלם, יועברו הנתונים לחברת אדריכלים לעריכת בקשה להיתר לפי חוק.

7-     לאחר מכן יוכלו האדריכלים להזין את הבקשות למערכת המקוונת של מנהל התכנון והבניה. 

8-     לאחר שהבקשות יוזנו למערכת המקוונת של מנהל התכנון, חברת האדריכלים ורלף יטפלו במילוי ואישור של כל התנאים הנילווים עד לקבלת ההיתר.

9-     לפני קבלת ההיתר על החברים שבנו ללא היתר, לשלם עבור האגרות ולהמציא ערבות כנגד ביצוע על פי ההיתר.

10-  עם קבלת ההיתרים תישלח הודעה אישית לכל משפחה אשר בנתה ללא היתר ולאחר מכן יוסבר לה פנים אל פנים מה מצבה ומה יהיה עליה לעשות בהמשך התהליך.

הקיבוץ בשיתוף עם הדיירים יעשו את כל המאמצים להסדרת בניה ללא היתר, אך אין בטוחה שניתן יהיה להסדיר כל הבניה – במקרה שלא יהיה ניתן לקבל היתר, הדיירים יצטרכו להשיב את המצב לקדמותו.

 


 ראובן אוגורק

מנהל קהילה

קיבוץ געש

דואר געש, 60951

 טלפון 050-2023595

פקס: 952948909-

Email:m.kehila@gaash.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב