קיבוץ געש
קיבוץ געש

28.2 -הרצאה של יהודית הרמן

מועד התחלה: יום חמישי , 28/02/2019 , 20:00
מועד סיום: יום שישי , 01/03/2019 , 22:00
מקום האירוע: