קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

עדכון נתונים אישיים- חברי געש

05/06/2019

שלום רב,

 

*חולקו בתאי הדואר של החברים

 

בימים אלה אנו עוסקים בבדיקת הנתונים האישיים של החברים כפי שהם מופיעים במערכת המידע של הקיבוץ. הנתונים נדרשים לנו לצורך דיווח שנתי למס הכנסה שבעקבות שינויי חקיקה יוגש כולל נתונים אישיים מפורטים שכיום אינם נמצאים במערכת. בנוסף, כחלק מעבודת צוות השינוי ובחינת נושא שיוך הדירות והנכסים, אנו רוצים לוודא שנתוני הוותק הרשומים בקיבוץ הינם נכונים.

נודה להתייחסותך ותשובתך למספר נושאים.

 

1.     מצורפת כרטסת ובה נתונים לגביי רישום שינויי מעמדך בקיבוץ לפי תקופות. אנא בדיקתך את הנתונים וככל שיש לך הערות, הנך מוזמן לציין את התיקון הנדרש ולהעבירו למזכירות. בקשות לתיקונים בנתוני הותק ייבדקו ע"י ועדה שהוקמה על ידי המזכירות.

2.    במידה והנך נשוי/אה, האם הנישואים מוכרים במשרד הדתות או במוסד ידוע שמוכר ע"י רשות מוסמכת  כן  /  לא .

3.     במידה והנך נשוי/אה, נבקשך לרשום את תאריך הנישואין:  ______________ .

 

את הטופס, כולל הערות או השגות בעניין, יש להחזיר למזכירות.

ככל שלא יתקבלו הערות עד ל 21.06.2019 , נראה את נתוני הוותק כנכונים.

 

 

תודה רבה על שיתוף הפעולה,

אוריאל אבני

אופיר סיטרין

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב