קיבוץ געש
קיבוץ געש

חג שבועות

מועד התחלה: יום שבת , 11/06/2016 , 17:45
מועד סיום: יום שבת , 11/06/2016 , 19:30
מקום האירוע: הדשא המרכזי לי הבמה