קבצים

https://gaash.kibbutz.org.il/media/sal/pages/469/f39_ניבים גיליון מאי 16.pdf