קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

מתנות קטנות

02/06/2016
חברים יקרים
תודה לכל מי שתרם חפצים /בגדים
תודה לכל מי שעזר למיין
ולכל מי שבא לקבל "מתנות"
חלק מהחפצים נתרמו לעמותות נזקקים בנתניה.
מצ"ב מכתב תודה מעירית נתניה
נתראה שוב בספטמבר 
פארלי
חסר רכיב