קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

המשך חלוקת שי לחג ורכישת מתנה

10/07/2016

מי שטרם לקח את המתנה, מוזמן לקחת אותה במזכירות אצל נעמה.
כמו כן, חברים הרוצים לרכוש עותק נוסף של הספר ו/או תיק, יוכלו לעשות זאת במזכירות אצל נעמה.
מחיר ספר – 50 ₪
מחיר תיק – 25 ₪
חג שמח לכולם,
ו. תרבות וצוות חג ה-65.
חסר רכיב