קבצים

https://gaash.kibbutz.org.il/media/sal/pages/504/f39_ידיעון ממפעל התאורה לקיבוץ מספר 2.pdf