קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

עדכון על סיום עבודתו של דב ניימן

25/07/2016
הודעה על החלפת תפקיד התברואן
לאחר כעשרים וחמש שנים בתפקיד התברואן ועם הגיעו לגיל 90 !!! דב ניימן מסיים את תפקידו.
דב הוא דוגמא ומופת למוסר עבודה ושירות מעולה.
אנו מודים לדב על עבודה במשך שנים רבות לטובת הקיבוץ וחבריו.
החל מיום 1.8.2016 אוריה טמים (טלפון: 0523-578567 ) יחליף את דב בתפקיד התברואן.
אנו מאחלים לאוריה הצלחה רבה בתפקידו החדש.
חיים יוגב – מנהל משאבי אנוש
חסר רכיב