קבצים

https://gaash.kibbutz.org.il/media/sal/pages/587/f39_ניבים גיליון נובמבר 16.pdf