קיבוץ געש
קיבוץ געש

שומריאדה

מועד התחלה: יום רביעי , 14/12/2016 , 18:45
מועד סיום: יום רביעי , 14/12/2016 , 19:30
מקום האירוע: בקן של השומו"צ בגעש