קבצים

https://gaash.kibbutz.org.il/media/sal/pages/626/f39_ניבים גיליון ינואר 17.pdf