קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

מספרה

28/02/2017
28/02/2017
לחברים שלום,
תרצה פלברג תהיה אחראית על המספרה החל מ- 1.3.17.
הטלפון של תרצה - 052-2920300.
תודה רבה לדורית ששרתה אותנו במסירות בשנים האחרונות.
אורנה דגון
מנהלת הקהילה
חסר רכיב