קיבוץ געש
קיבוץ געש

ערב שירי לוחמים

מועד התחלה: יום ראשון , 30/04/2017 , 20:45
מועד סיום: יום ראשון , 30/04/2017 , 22:00
מקום האירוע: מועדון לחבר