קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סקר מים

06/08/2017
החברים מתבקשים להחזיר תוך 60 יום מקבלת המכתב את טופס דיווח מספר הנפשות בכל יחידת דיור כולל צילום ת.ז.

מצ"ב מכתב הבקשה והטופס 
חסר רכיב