קיבוץ געש
קיבוץ געש

ראש השנה תשע"ח

מועד התחלה: יום רביעי , 20/09/2017 , 18:45
מועד סיום: יום רביעי , 20/09/2017 , 22:00
מקום האירוע: הדשא הסמוך למועדון לחבר