קיבוץ געש
קיבוץ געש

מפגש לימודי ושיחה לקראת יום כיפור

מועד התחלה: יום חמישי , 28/09/2017 , 20:00
מועד סיום: יום חמישי , 28/09/2017 , 22:00
מקום האירוע: פאב