קיבוץ געש
קיבוץ געש

נסיעה מרוכזת לעצרת זיכרון ליצחק רבין

מועד התחלה: יום שבת , 04/11/2017 , 18:30
מועד סיום: יום שבת , 04/11/2017 , 22:00
מקום האירוע: תל-אביב, כיכר רבין
תלויה הרשמה על לוח המודעות בכל-בו, לנסיעה מרוכזת לעצרת זיכרון ליצחק רבין, במידה וירשמו מעל 20 חברים, יצא אוטובוס לעצרת בשעה 18:30