קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

משולחן המזכירות 16.11.17

16/11/2017
16/11/17
משולחן המזכירות
לחברים שלום!
• ועדת קבלה אושרה במזכירות והחלה עבודתה. החברים בה : נגרו, רוני בוכמן, אסנת רג'ואן נגרי ודנה צרפתי נפגשו עם כ- 15 צעירים וצעירות המעוניינים להתקבל למועמדות וחברות. הצעירים זומנו על פי גילם, מהמבוגר/ת ביותר לצעיר/ה, ובתנאי שפנו בכתב לנגרו בבקשה להתקבל למועמדות. הפגישות הן פגישות הכרות הדדית ותיאום ציפיות - אנו שמחים להכרות ההדדית. הצעירים משתפים בתכניותיהם הקרובות והרחוקות ומספרים איך היו רוצים לראות את הקיבוץ בעתיד וחברי הועדה נותנים מידע על התנהלות הקיבוץ כיום.
בשלב הבא יוזמנו הצעירים למזכירות שתמליץ על קבלתם למועמדות. יודגש כי תנאי להמשך תהליך הקבלה למועמדות הוא החזרת המסמכים שאושרו במזכירות לעניין הקליטה כשהם מלאים וחתומים.
כדי להימנע מעיוותים בצבירת וותק שעלולים להיווצר מהפרשים במועדי הקבלה למועמדות, אנו מציעים להביא את המועמדים לקבלה לקלפי בקבוצות, במהלך חודש דצמבר, כך שכמקובל תחילת מועמדותם תהיה מהחודש העוקב כלומר מ1.1.2018.
• דיור - הושלם הדיון בתור לדיור ובסוגיות שנדרש בהן הבהרה והם פורסמו לציבור. ועדת דיור העבירה הודעה מטעמה על המשך ההקצאה. ניתן פרק זמן בן 50 יום למעבר. יש לעמוד בזמנים כדי לקדם מעבר של הבאים בתור. הוטלה סנקציה על איחור, אנו מקוים שלא יהיה צורך בשימוש בה.
• חינוך - כידוע לכם פורסם מכרז לתפקיד מנהלת החינוך, איריס ויסמן נבחרה במזכירות לכהן כמנהלת החינוך, היא תחל את עבודתה בהקדם. כרמית תלווה את איריס עם כניסתה לעבודה.
תודה לכרמית על 4 שנות ניהול מקצועי, יצירתי, פורה ואישי.
אנו מאחלים לכרמית בהצלחה בהמשך ולאיריס בהצלחה בתפקיד החדש!
אורנה תמשיך ללוות את החינוך ככל שיידרש ובהתאמה לנסיבות.
מרכזון - יתקיים תהליך במרכזון שבשבועיים האחרונים היה מוקד להתרחשויות, אשר החלו במריבת ילדים והביאו למעורבות של גורמים חיצוניים. תתקיימנה פגישות עם פסיכולוגית מהשרות הפסיכולוגי של המועצה, הן עם המדריכים והן עם ההורים ויופקו לקחים במטרה לשמורעל סביבה מוגנת לילדים, להורים ולצוות החינוכי.
אנו רואים את הקיבוץ כמשפחה רחבה על כל המשתמע מכך. בקיבוץ קיימים מנגנוני גישור ושיח ומכיוון שהחיים מזמנים מחלוקות מסיבות שונות, רצוי להשתמש במנגנונים הפנימיים טרם התלקחות או בקרותה.
• צוות בית עלמין ממשיך לקדם נושאים שהוגדרו לטפול: קביעת סטנדרטים לטיפול וטיפוח של החלקה וריענון נוהל הקבורה. בצוות: חנה שושן, דליה מורן, ראובן גפני, פיצ'י ליבוביץ, רוני יערי ואורנה דגון.
• תקציב 2018 – בעזרתם של איתן יערי ומיכל שרויט הולכת ומתגבשות הצעות לתקציב 2018. בתחילת חודש דצמבר, תובא למזכירות טיוטת תקציב ראשונה.
• תושבות - אנו מזכירים לכל מי שקיבל ,להשלים את החתימה על ההסכמים ולהעבירם למזכירות .
אורנה דגון-מנהלת הקהילה
נגרו רובינשטיין-מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב