קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

משולחן המזכירות 17/12/17

17/12/2017
17/12/17
משולחן המזכירות
לחברים שלום!
בעיצומו של חג החנוכה חג האורים, כאשר מחצית מעובדי טבע מוצאים את עצמם מחוץ למעגל העבודה, מבוגרים וצעירים מפגינים תסכולם בכיכרות תל אביב על התנהלות קברניטי המדינה . רגעים של דין וחשבון, בהסתיים שנה ותחילתה של העוקבת לה.
אנו בקיבוץ געש בוחנים את היסודות עליהם מושתתת השותפות שלנו והאם מה שהוחלט בעבר מתאים או נדרש לשנותו וכיצד.
צוות ההיגוי נפגש עם הגורמים המלווים ומפיץ מידע לציבור על התקדמות התהליך. בהצלחה לצוות ולבית געש.
לפניכם עדכונים שוטפים:
• תקציב 2018 – קהילה
בימים אלו צוות התקציב : מיכל שרויט, איתן יערי ואורנה דגון משלימים את הצעות התקציב שיובאו לדיון והחלטה באסיפה לאחר שאושרו במזכירות.
• ביטוח סיעודי
בעקבות התקשרות עם גורם מקצועי המסייע בידינו להסדיר את נושא הסיעוד , עלה כי כל מי שהיו מבוטחים בביטוח הסיעודי הקולקטיבי של קופות החולים בעבר, יכול להצטרף עד 31/12/2017 ללא חיתום רפואי . כזכור, כל החברים היו מבוטחים בביטוח קולקטיבי עד שנת 2012, המועד בו שבוטלו הביטוחים הקולקטיבים. בבחינה של האפשרויות העומדות לרשותנו: ביטוחים פרטיים, ביטוחי סיעוד של קופת החולים, או קרן המילואים , הומלץ לצרף את בני ה- 70 ומעלה לביטוח הסיעודי של קופת החולים ,מכיוון שעלויות הטיפול במקרה של היזקקות לטיפול סיעודי גבוהות מאד והצטרפות לביטוח זה, תאפשר לקיבוץ לממן את הוצאות הסיעוד העולות משנה לשנה כאשר בשלב זה לא יחול כל שינוי בהתחייבות הקיבוץ מול החברים בנושא הסיעוד.
הנושא הובא למזכירות והתקבלה החלטה לרכוש ביטוח סיעודי במסגרת קופות החולים לבני ה- 70 ומעלה. הדבר מתבצע בימים אלו.
• חצר
ביוב – נשכר לעבודה מתכנן מים וביוב שיחל את עבודתו מול צוות החצר בתקופה הקרובה במטרה לתת מענה לצרכים בשטח ולהקטין עלויות של אחזקת שבר . התחלת הטיפול בתשתית הביוב הינה אחת המשימות שנקבעו לשנת 2018 .
פחים כתומים - הוצבו פחים כתומים מטעם המועצה במקומות שונים ברחבי הקיבוץ ) סה"כ 7 פחים) לנוחותכם החברים, הנחיות למיון נשלחו במייל.
חלוקת גז – חברת דור גז תיקח אחריות על חלוקה ישירה של הגז לבתי החברים, החל מינואר 2018 וזאת עקב דרישות בטיחות המחייבות זאת. אנו מחכים להנחיות מסודרות בעניין , לכשיתקבלו יועברו לציבור.
• אכיפה באזורי חניה מוסדרים
החלה האכיפה על ידי פקח מטעם המועצה האזורית בימות השבוע ובשבתות בכפוף לשילוט שהוצב ברחבי הקיבוץ . שוב, נזכיר לכל מי שטרם לקח תווית חניה לתושב , ניתן לקבלן במזכירות
תודה ליורי ולצוות הדשא המוכן על עץ הזית שהוצב בכניסה למבנה המנהלה.
בברכת חג אורים שמח !!!
אורנה דגון-מנהלת הקהילה נגרו רובינשטיין-מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב