קבצים

https://gaash.kibbutz.org.il/media/sal/pages/882/f39_ניבים געש- דני קלינה פברואר.pdf