קיבוץ געש
קיבוץ געש

יציאת מצרים

מועד התחלה: יום שלישי , 03/04/2018 , 16:30
מועד סיום: יום שלישי , 03/04/2018 , 18:00
מקום האירוע: מתכנסים במועדון לחבר