קיבוץ געש
קיבוץ געש

ערב לימוד לשבועות

מועד התחלה: יום חמישי , 17/05/2018 , 20:30
מועד סיום: יום חמישי , 17/05/2018 , 22:00
מקום האירוע: פאב