קבצים

https://gaash.kibbutz.org.il/media/sal/pages/985/f39_גיליון ניבים געש יולי 2018.pdf