קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 01 שנת 1999

04/01/1999
�� �����
���� ����� ��' 1, ����: ���� ������, ���� ��� 4.01.99, ���� 21:15, ������� ����
��� ����:

�. ����������
1. ����� ������ �������� ������ ��� ����
����� ���������� �� ����� ������ ������ ��� ����.

2. ����� �������
���� �������� ���� �� ������� ������ ����� ������. �������: ����� �����, ���� ����, ���� ������, ����� �������, ���� ������, ����� ������, ���� �������, �������.
������ ��� ��� ���� ����� ����� ����� ������� ����� �� ������ ����� ������.
����� ����� ������: ����� �����, ����� ���, ���� ����, ��� ������, ���� ����������, ����� ��������, ���� �����, ���� ������, ����� ������, ��� ���� – ����� ����� �������� �������.

3. ��� ����� ���
�� �� ����� ��������, ����� ���� ���� ��� ����, ����� �����"� ��� ���� ����� �� ��������� ������� ����� ���� ������, ����� ����� ������ �����.

�. ������
1. ����� ���� 1999
������ ������� ����� ������ ������ �� ����� ���� ���� 1999. (���� ����� ���� ���� ��������).
������ ������� ����� ������ ��' 34 ���� 21.12.98:

1. �����
�. ��� ������ ������ ��������.
�. ���� ����� ������ �������.

2. ��� ����� ������� �����
����� ����� �������� ����� ��� ����� ������� �����.

3. �����
����� ����� ������ ���� ������

��� ������
����� ������
חסר רכיב