קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 02 שנת 1999

11/01/1999
�� �����
���� ����� ��' 2, ����: ���� �����, ���� ��� 11.1.99, ���� 21:15, ������� ����
��� ����

�. ����������

1. ����� �������
���� �� ��� ������ �������� ��� ����� – ����� ��'���, ������� �����.

2. ����� – �����
����� ����� ����� ���� �� ����� ������.


�. ������

1. ����� ���� 1999 – ���� ����
������ ������� ����� ������ �� ����� ���� ���� 1999.
(���� ����� ���� ���� ��������).
������ ������� ����� ����� ��' 1 ���� 4.01.99

1. �� ������ �� ������ ����� ����� ��' 1 ���� 4.01.99

2. ����� ���� ����� ���� ����� ����� �������� ������ ����� ����������.
��� ������
����� ������
חסר רכיב