קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום מזכירות 02 שנת 1999

07/12/2006
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 2 מיום 13.1.99

1. אושר פרוטוקול מישיבה מס' 1 מיום 6.1.99

2. בית ספר גלים – הצעת המועצה – עם סיליה קסטין

סוכם:

א. להכין תכנית פעולה שמטרתה לגרום להשארת בית ספר גלים בגעש:
* יש לזמן פגישה עם מזכירויות הישובים.
* יש להקים, בהקדם, מינהלת חינוך בגעש.
* יש לקיים פגישות הסברה עם נציגי הורים של הקיבוצים. תיבחן האפשרות לערער על החלטת המועצה.

ב. להביא לשיחת הקיבוץ הצעת החלטה לקביעת עמדת געש להצעת המועצה, על בסיס הצעת ההחלטה שהובאה לישיבת המזכירות.

3. ו' צעירים – עם לילך ברק ואבי מן

סוכם:

אושרה ההצעה לעבודה נדרשת לפי הניסוח הבא:
* המענק לעבודה נדרשת - כ6,000- ש', ייכנס לקופת הקיבוץ.
* כל משתחרר מצה"ל יחתום על הבקשה למענק הנ"ל.
* במידה והצעיר אינו מצטרף לאחד משני ההסדרים (חו"ל או לימודים) ועוזב את הקיבוץ בשנתיים הראשונות לשיחרורו – המענק יועבר לחשבונו.

אושרה ההצעה למענק לימודים
* מענק הלימודים יהיה חלק מתוך התשלום להסדר לימודים לבנים.
* בן שאינו לומד, מסיבה כלשהי, הכסף ייכנס לקופת הקיבוץ.
* בן שלא למד בהסדר ועזב את הקיבוץ עד גיל 30, הכסף יוחזר לו.

החלפת אבי מן ע"י לילך ברק
* סוכם להמליץ לשיחת הקיבוץ על מינוייה של לילך ברק לריכוז הועדה. כמו כן אבי יישאר בועדה, לפחות על סיום חופשת הלידה של לילך. בנוסף לכך - יש לחזק את הועדה בחברים נוספים.

4. רותי וסלומי צרפתי - פנייתם לקידומם ברשימת הותק לדיור תוך מחיקת תקופת החופש ארה"ב

סוכם להביא לידיעתם את הקשיים בקבלת החלטה מסוג זה, ומתוך כך: המזכירות, עקב מורכבות הנושא, רגישותו והשלכותיו שואפת להיצמד לרשימת הוותק, ללא הקלות.
נוכחים: חנן רוגלין, אורה קוגלר, ערד סלוצקי, חיים מדבייר, אסתי ברקן, רחל הדר, אפרים הר-נוי, נורית אחרק, יוסף כץ, מרב סלוצקי, אופיר סיטרין, שמעון אלימלך, חיים כנען, דני קלינה, אוריאל אבני.

חסרים: אסף ציקמן, שולה ברק, עודד בלבן.

רשם פרוטוקול: חנן רוגלין.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב