קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 03 שנת 1999

18/01/1999
�� �����
���� ����� ��' 3, ����: ��� �����, ���� ��� 18.1.99, ���� 21:15, ������� ����
��� ����:

�. ����������

1. ��� ����
����� ������� ����� �� ������� �� ������� ���� ������ ��� ����. ������� ����� ���� ������ �� ������ ���"� ���� ������ ����� �� ��� ���� ����� �� ����� ������� �������.

2. ����� ������
����� ������ ���� �� ����� �������.

�. ������

1. ����� ���� ‏1999
������ ������� ����� ������ �� ����� ���� 1999.

2. ����� ����� ��� ‏1999
����� ������� ����� ������ �� ����� ����� ��� 1999 – ���� ����� ���� ���� ��������.
������ ������� ����� ����� ��' 2 ���� 11.1.99:

1. �� ������ �� ������ ����� ����� ��' 2 ���� 11.1.99
��� ������
����� ������
חסר רכיב