קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום מזכירות 03 שנת 1999

07/12/2006
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 3 מיום 20.1.99

1. פרוטוקול מישיבה מס' 2 מיום 13.1.99 – אושר ללא הערות.

2. אינפורמציה

א. נמסרה אינפורמציה בנושאים הבאים: גולף, איחוד בתי הספר, רשימת הוותק, קרן אישית ללימודי העשרה, דיור לבני הי"ב.

ב. רון גפני, עמוס בוכמן, יניר פלג – סיימו את לימודיהם במסגרת ההסדר. חברי המזכירות ייפגשו עימם לשיחות על קבלתם לחברות.

3. הפרטת השתלמויות – הצעה פרטית עמיר פז
עמיר פז הביא הצעה להעברת תקציב ההשתלמויות לתקציב האישי, למעט סכום מוגדר לצרכי הקהילה והמשק.

סוכם: עמיר יגבש הצעה מפורטת והנושא יחזור לדיון במזכירות.

4. השתלמויות – הצעת מש"א
מש"א מביאה הצעה לשינויים בקריטריונים ובהרחבת הפורום המחליט על רשימת המשתלמים. סוכם להחזיר את הנושא להנהלת מש"א לדיון נוסף, תוך התייחסות להערות המזכירות.

5. הילה שחר למועמדות
הילה שהתה מחוץ לקיבוץ 3 שנים וחזרה בימים אלה הביתה.
סוכם להמליץ בחיוב.

6. בניה – פתרון למשפחות מרובות ילדים
התקבלה ההצעה לפתרון זמני ללינה משפחתית בקומה השנייה.

7. רופא כונן – עם רותי כץ צרפתי והגר סירוטה. על פי הצעה מפורטת
סוכם לקדם את הנושא בחיוב ולהביאו לידיעת הציבור.

8. הנהלת חינוך
אושר הרכב הנהלת חינוך על פי ההצעה בתוספת שני נציגי תלמידים.
נוכחים: עודד בלבן, אורה קוגלר, אסתי ברקן, שולה ברק, מרב סלוצקי, יוסף כץ, חיים כנען, שמעון אלימלך, אוריאל אבני, חנן רוגלין, אסף ציקמן (חלקית).

חסרים: רחל הדר, אופיר סיטרין, אפרים הר-נוי, נורית אחרק, דני קלינה, חיים מדבייר, ערד סלוצקי.

רשם פרוטוקול: חנן רוגלין.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב