קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 04 שנת 1999

25/01/1999
�� �����
���� ����� ��' 4, ����: ��� �����, ���� ��� 25.1.99, ���� 21:15, ������� ����
��� ����:

�. ����������

1. ����� ����� ������
����� ����� ��� ���� 6.5%. �� ����� ���� ���� �"� ����� ���� ���� �� �������. ����� ����� ����� �"� ����� �����.

2. ����� ����� – �����
����� ����� ������� ���� ����� ���� ����� ���� ����� �������. ���� �������� ���������� ������ ������ �������.

�. ������

1. ����� ����� ��� ‏1999
����� ������� ����� ������ �� ����� ����� ��� 1999. ���� ����� ���� ���� ��������.

2. ���� ��� – ��������
���� ��� ���� ������ ������ ���� ���� ����.
�������� ������ ����� ������ ���� �� ���� ��� ��������. ������ ����� ����� ���.
������ ������� ����� ����� ��' 3 ���� 18.1.99:

1. ����� ���� ‏1999
����� ����� ���� ���� 1999.
��� ������
����� ������
חסר רכיב