קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום מזכירות 04 שנת 1999

07/12/2006
סיכום ישיבת מזכירות
סיכום ישיבת מזכירות מס' 4 מיום 27/1/99


1. אישור פרוטוקול מישיבה מס' 3 מיום 20.1.99 – אושר ללא הערות.

2. פגודה – מכרז לעזרה לימודית – אושר ללא התנגדות.

3. נגרו רובינשטיין
המזכירות יפתה את הצוות לפעול לפי העקרונות שסוכמו לגבי הטיפול בפרשה.

4. בנית השכונה החדשה – בניה פרטית – מוצג ע"י ערד סלוצקי
התחייבות הדיירים שלא לבצע בניה פרטית בכל שלבי הבניה.

סוכם: לנסח את סעיף מס' 3 מחדש ולהביאו לידיעת הדיירים.

5. תהליך השינוי – עם רוני בוכמן
הוחלפו דעות על עבודת הצוות והתהליך לקראת שיחת הקיבוץ.

סוכם: רוני בוכמן יביא להתייעצות בצוות את ההערות וההצעות שעלו במהלך הדיון, לפני הבאת הנושא לשיחת הקיבוץ.
משתתפים: ערד סלוצקי, אופיר סיטרין, חיים מדבייר, שולה ברק, אסתי ברקן, שמעון אלימלך, אוריאל אבני, יוסף כץ, מרב סלוצקי, רחל הדר, אורה קוגלר, נורית אחרק, אפרים הר-נוי, חיים כנען, אסף ציקמן, דני קלינה, חנן רוגלין.

חסר: עודד בלבן.

רשם פרוטוקול: חנן רוגלין.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב