קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 05 שנת 1999

01/02/1999
�� �����
���� ����� ��' 5, ����: ���� �����, ���� ��� 1.2.99, ���� 21:15, ������� ����
��� ����

�. ����������

1. ����
����� ��� ����� ���� ����� 2.2.99 ����� 10:00-19:00 ������� ����, ������� �������: ���� ��� ��������, �������.

�. ������

1. ���� ����� ������
��"� ��������� ������ ���� ����� ����� ������:
��"�
���� �����
����� ���� ���
���� ��������
���� ������
���� ��� ���
���� ���� ���
2 ����� �����
2 ����� �����
2 ����� �������

�. �����

1. �' �������
����� ��"� ����� ����� ������� ���� ������ �� ������ �����:
�. ����� ������� ����� �������
�. ������� ����� ����� ����� �����
�. ���� ����� ���� ����

���� ������ ������ ����� ������ "������� - ������ ������" ������ ����� ������ ������ 25.1.99 - ������ �����.

2. ���� ����
���� ����� (�� ����� ������)
������ ������� ����� ����� ��' 4 ���� 25.1.99:

1. ����� ����� ��� ‏1999
����� ����� ����� ��� ���� 1999.
��� ������
����� ������
חסר רכיב