קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום מזכירות 05 שנת 1999

07/12/2006
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 5 מיום 3.2.99

1. אושר פרוטוקול מישיבה מס' 4 מיום 27.1.99 – ללא הערות.

2. נגרו רובינשטיין – בהשתתפות נגרו רובינשטיין, הגר ואמנון סירוטה
דיון בנושא העלמת ההכנסות של נגרו בהיותו דירקטור במספר חברות
דבריו של נגרו: נגרו מודה שלא העביר שכר כדירקטור במספר חברות שבהן שימש כדמ"צ. נגרו מביע חרטה על מעשיו. לדבריו קיבל כ90,000- ש' בערכים נומינליים, במהלך השנים. נגרו יחזיר את הכסף לגעש ופונה למזכירות בבקשה להישאר בגעש.

סוכם:
המזכירות רואה בחומרה רבה את מעשיו של נגרו. מעשים אלה, מעבר לחשד לעבירות בתחום הפלילי האזרחי, מהווים פגיעה קשה ברקמת החיים האנושית ובנורמות ההתנהגות של החברים החיים בגעש.

המזכירות מתנה את התייחסותה החיובית לפנייתו של נגרו, במתן יפוי כח לבדיקת כל הדרוש בדיקה ושיתוף פעולה מלא מצד נגרו, ככל שיידרש.

במידה ונגרו לא ישתף פעולה - המזכירות מחליטה שתמליץ לשיחת הקיבוץ לפתוח בהליך של הוצאת חבר להפסקת חברותו של נגרו בגעש.
משתתפים: עודד בלבן, ערד סלוצקי, חיים כנען, יוסף כץ, אוריאל אבני, שמעון אלימלך, מירב סלוצקי, אסתי ברקן, נורית אחרק, רחל הדר, אפרים הר-נוי, אסף ציקמן, אופיר סיטרין, אורה קוגלר, חנן רוגלין.

חסרים: דני קלינה, חיים מדבייר, שולה ברק.

רשם פרוטוקול: חנן רוגלין.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב