קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 06 שנת 1999

08/02/1999
�� �����
���� ����� ��' 6, ����: ������ ������, ���� ��� 8.2.99, ���� 21:15, �������
��� ����:

�. ����������

���� ������ ������ ������� �� ���� �����.
����� �� ����� �������. ������ ������ ����� ����, �����.

�. �����

1. ���� ���� (���� ���� ����� ��' 5)
�. �������� ����� ����� ������� ����� �� ����� �����.
�. ���� �������� ������� ����� ����� ����.
�. ����� ���������� ���� �� ���� ����� ���� �����, ������� ����� ��������.

���� ������ (�� �� ���� ���� ����� ������ ���� 1984)
�. ���� ����� ���� ����� ��� ���� ���� ��������.
�. ����� ������� ����� ������, �� ������� ������ �� ����� ����� �������� �� ������.
�. �� ���� �������� �� ������, ������� �� ������, ���� ���� ��������, ������.
�. ����� ������� ���� ���� �����, ����� ����� �����-����� �� ��� ������ ������ �� ���� ������. ����� ����� �� ���� ������ ��� �� ������.
������ ������� ����� ����� ��' 5 ���� 1.2.99:

1. ����� ������
���� ���� ����� ������.

2. ���� ��� ��������
���� ��� ������ ��������.

3. ��� �������
����� ���� ��"� ������� �����:
�. ����� ������ ����� �������.
�. ������� ����� ����� ����� �����.
�. ���� ����� ���� ����.
��� ������
����� ������
חסר רכיב