קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 06 שנת 1999

10/02/1999
�� �����
���� ����� ��' 6 (����), ����: ������ ������, ���� ����� 10.2.99, ���� 21:15, ������� ����
��� ����

����� ��� - �������

���� ���� ����� ��' 6 ���� ��� 8.2.99

����� ������ ���� ����� 10.2.99
���� 21:15 ������� ����

�� �� ���� ��� ���, ��� ������.

��� ������
����� ������
חסר רכיב