קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 08 שנת 1999

22/02/1999
�� �����
���� ����� ��' 8, ����: ���� ����, ���� ��� 22.2.99, ���� 21:15, ������� ����
��� ����

�. ����������

1. ����
������ ����� �� ��� ���� ���� ����� ��� - �� ���� ������ ���� ����� �����.

2. �����
����� ����� ����� ����� ��' 6 ���� ����� - ����� ������ ���� ����� ������ ����.

3. ��� ���
����� ���������� �� ������ ������ ���� ����� - �"� ��� ���� ������� ����.

�. ������

1. ����� ������
����� ��"� ����� ������ ����� �� ���� ����� ������:
- ��� ��� ����� ��"� ���� - ��� ����� ��"�
- ���� ������� ����� ����� - ����� ����� ����� �����
- ���� �������� ����� ����� - ��� ���� ����� ���� ���
- ���� ���� ���� ����� - ������� ���� ����� ������
- ��� ���� ���� ����� - ���� ����� ���� ���� ���
- 2 ����� ����� - ����� ����� ����� ���� ������

2. ����� - ��� ���� ��������
�' ����� ��������� ������� ������� ������ ���� ������ �� ����� �� ��� ���� ��������. ������ �����.

3. �' ������ - ����� ������ ‏1999
�' ������ ����� ������ ���� ������ �� ����� ������� ���� 1999:
1. ����� ������ (����"�, ������, ����� ������� �����)
2. �������
3. ���� ��������� ������ ���"�
4. ����� ����� (������, ����� ���')

�. �����

1. ��"� ������ ���� ��' 1 - ����� ��������
�' ������ ����� ����� ����� ������ �� ��"� ������� ��' 1 ����� ������ ��������.
���"� ���� ���� ����� ������. ����� ���������� ���� �� ���"� ���� ����� ���� ��������.

2. ����� ��������
���� �������� ���� ������ ���� ������ �� ������� ������ ����� ������ ����� ������. ������� ������� ��� ���� ������ ������� �� ��, �� ������ ��� �������� �����. ������� ��:
� ���� ������
� ����� �������
� ����� �����
� ���� ���� - ���� ������ �� ���� ������ ������
� ���� �������
� ���� ������
� ����� ������
� ����� ������
����� ����� ����� ������ ������ ������� ������� ���� ������.
������ ������� ����� ����� ��' 7 ���� 15.2.99
1. �����
���� ������� ����� ��������.

2. ���� ������
���� ��� ����� ������ ���� ������.

3. ����� ��"�
���� ������ �� ���� ������, �� ���, ���� ����, ��� ����� ������ ��"�.

4. ��� ����� ������� �����
����� ���� ����� ��"� ������� ���� ����� ������� �����.

5. ����� ���������� - ���� ���� ��
�� ����� ����� �� ���� �� ������ �� ����� ����������.
��� ������
����� ������
חסר רכיב