קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום מזכירות 08 שנת 1999

07/12/2006
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 8 מיום 24.2.99

1. אישור פרוטוקול מישיבה מס' 7 מיום 17.2.99 - ללא הערות.

2. דו"ח מש"א - חומר מצורף - נמסר דו"ח ע"י אורה קוגלר
החברים התייחסו לנקודות הבאות: אמנת עבודה, עבודה בשבתות בתמורה, ניוד עובדים, פיטורים, תכנית עבודה, הכשרת בעלי תפקידים, "התועלת" שבהקמת מש"א ויישום אמנת העבודה והפרנסה עוד.

3. ערעור בנושא נגרו רובינשטיין
סוכם ברוב קולות לא להגיש ערעור של המזכירות.

4. עמליה יערי - נסיעת רכבים וקלנועים במדרכה הסמוכה לחלון חדר השינה שלה
סוכם: שמעון אלימלך, רחל הדר ויוסף כץ יפגשו עם דן סגל ויביאו למזכירות הצעות לפתרון הבעיה.

5. בניה פרטית בקומה השניה (חגי אבני)
הנושא יובא לדיון בישיבה הבאה, בהשתתפותו של חגי אבני.
נוכחים: אפרים הר-נוי, רחל הדר, חיים מדבייר, שולה ברק, חיים כנען, עודד בלבן, אוריאל אבני, אורה קוגלר, אסתי ברקן, יוסף כץ, נורית אחרק, ערד סלוצקי, שמעון אלימלך, מירב סלוצקי, דני קלינה, אסף ציקמן - חלקי, חנן רוגלין.
חסר: אופיר סיטרין.
רשם פרוטוקול: חנן רוגלין.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב