קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 09 שנת 1999

01/03/1999
�� �����
���� ����� ��' 9, ����: ���� �����, ���� ��� 1.3.99, ���� 21:15, ������� ����
��� ����

�. ����������

1. ����� - ����� ����� �����
������� ��� ����, ������, ������ ����� ������ �� ����� ������� ����� ���� ������. ����� ������ �� ,����� �������� ����� �� ���� ������, �� ����, ���� ����� ������ ������. ��� ������ �����.

�. ������

1. ����� ���� ����������
���� ���������� ����� �� ����� ����� ����� ����� ������� ����� ����� ��' 6. ����� ���� ������ ������ 50% + 1 ������ �������� ������ 70 ����� ���. ����� ������� ����� ����� ���� ����� ������ ����� �����. ������ ����� ����� ������ ����.

2. ����� ��������
���� �������� ���� ����� ������ �� ������� ������ ����� ������ ����� ������. ������� ������� ��� ���� ������ ������� �� ��, �� ������ ��� �������� �����. ������� ��:
� ���� ������
� ��� �����
� ����� �����
� ���� ���� (���� ������ �� ���� ������ �����)
� ���� �������
� ���� ������
� ����� ������
� ����� ������
����� ����� ����� ������ ������ ������� ������� ���� ������.

3. ��"� ������ ��' 1 - ����� ��������
����� ����� ����� ������ ��' 8, �' ������ ����� ������ ����� �� ������ ����� - ��� ���� ���.
������ ������� ����� ������ ��' 8 ���� 22.2.99:

1. ����� ������
���� ���� ����� ������ ��� ������ ��� �����.

2. �' ������
����� ����� ������ �� �' ������ ���� 1999.
��� ������
����� ������
חסר רכיב